La comissió de gènere és una comissió mixta (escola-famílies) creada el 2018. L’objectiu de la comissió és treballar per a la sensiblització i presa de consciència de tota la comunitat educativa al voltant de la discriminació de gènere.
Contacte: genere@fructuosgelabert.cat