A la comissió d’audiovisuals plasmem en imatges aspectes de la vida i del projecte pedagògic de l’escola, donem suport als mestres en els projectes audiovisuals a l’aula, i col·laborem amb les necessitats de l’AMPA.

audiovisuals@fructuosgelabert.cat