La comissió d’aprenentatges es va crear el mateix any que es va crear l’escola a iniciativa del Consell Escolar. Està integrada per mestres i famílies i eventualment assessorada per especialistes en educació.

A través de l’organització de tallers i altres activitats, l’objectiu de la comissió és propiciar la reflexió conjunta per part de mares, pares i mestres sobre diversos aspectes educatius per tal de comprendre i acompanyar millor els aprenentatges dels nens i nenes.

aprenentatges@fructuosgelabert.cat