Comissió amb dos objectius: vetllar per la integració a l’escola de les noves famílies i per la integració de famílies ja veteranes que puguin quedar fora del cercle de participació.

Des de la comissió també es coordinen els delegats i delegades de curs, que tenen entre les seves funcions recolzar la tasca de la comissió i ser una via més de comunicació entre famílies, escola i AMPA, en ambdós sentits.

acollida@fructuosgelabert.cat