Psicomotricitat a P4 i P5

A l’escola fem la Psicomotricitat al Gimnàs, i seguim el mètode Aucouturier. La Pràctica Psicomotriu Aucouturier té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels nens a través del cos, així com promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant.  

Abans de l’aparició del llenguatge, els infants es comuniquen amb tot el cos i és a través d’ell que, a mesura que aprenen i desenvolupen les seves habilitats corporals, van estructurant el pensament, comencen a tenir cert control emocional i també desenvolupen habilitats de relació amb els altres i el seu entorn. El moviment dels infants per a que sigui significatiu ha de partir de la seva espontaneïtat en l’activitat i el joc lliure. Si es dona en bones condicions, la pràctica psicomotriu potencia l’autoestima, la vivència i consciència del propi cos i del plaer, la construcció del sistema corporal, l’afirmació del propi jo i la construcció de la identitat, el coneixement i l’acceptació dels límits, la relació entre iguals i l’autonomia.

A les sessions de Psicomotricitat preparem l’espai del gimnàs perquè es puguin donar diferents possibilitats de joc i d’expressió psicomotriu (joc motriu, joc relacional, joc simbòlic…), amb propostes de material diferent, distribuït per tot l’espai. 

 

Estructurem les sessions en tres parts diferenciades: 

 

  • Ritual d’entrada i escalfament: Els infants arriben al gimnàs i es van asseient a l’espai dels bancs, per poder veure tot el que se’ls hi ha preparat aquell dia. Parlem de com estem, recordem les normes bàsiques dins l’espai joc, expliquem el que podrem fer, i escalfem el cos per preparar-lo per jugar. 
  • Espai de joc: els infants poden jugar lliurement per l’espai, amb les diferents propostes que hem preparat en cada sessió. Al llarg d’aquesta, tant la mestra tutora com la mestra psicomotricista, va acompanyant als infants quan ho necessiten, fa propostes de joc, o fins i tot introdueix algun element sorpresa dins l’espai de joc. Quan s’acaba l’estona de jugar, recollim el material entre tots i fem una mica de relaxació. 
  • Espai de representació: Tornem a seure tots junts i en rotllana per veure’ns de cara. Aquest és un espai de reflexió i representació de tot el que ha passat mentre jugàvem. Algun dia expliquem un conte, algun dia cadascú explica la seva vivència de joc, algun cop fem un dibuix, una construcció amb fustes…

 

Clica sobre la foto per veure més.