Curs de l’Scratch

L’Scratch és llenguatge de programació de codi accessible per als nens. La nostra escola ja fa anys que ha incorporat l’Scratch al projecte educatiu de centre.

L’ Scratch ens permet crear:

  • Animacions
  • Històries
  • Jocs.

El mòduls tenen una estructura seqüencial, de forma que la seva complexitat es va incrementant. Els reptes plantejats tenen diferents dificultats que ens poden aconseguir per multiples variants. Per aconseguir el nostre repte, de vegades, ens equivoquem però hem d’apendre a solventar-ho. A través de l’experimentació i l’assaig/error de petits reptes podem arribar a construccions molt complexes.

Amb aquest projecte pretenem potenciar la creativitat dels nostres alumnes, el treball cooperatiu, l’estructuració del pensament de manera lògica… I, a més, motivar-los.

OBJECTIUS

Introduir la programació als nivells de primària cicle mitjà i superior
Fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals.