Reutilització Llibres de text

A la nostra escola participem en el Projecte de Reutilització de llibres de text a Primària. Les famílies paguen una quota a final de curs en concepte dels llibres de text del nivell al qual anirà el seu fill/a. La Comissió de reutilització els hi donaran aquests llibres per tal que els utilitzi durant el curs escolar. Depenent del curs, l’import de la quota i els llibres socialitzats seran diferents.

Es socialitzen tots els llibres, inclosos en els que s’escriuen, en tots els cursos, excepte el de matemàtiques.

Però els objectius d’aquest projecte no es limiten a reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text sinó que, participar-hi, significa fomentar  la responsabilitat i la cura del material, transmetre als nostres fills el valor de la solidaritat, la capacitat de compartir i el respecte al bé comú, així com promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.

Per aquesta raó, us demanem la vostra col·laboració i implicació: durant tot el curs escolar per tal que feu un seguiment dels llibres del vostre fill/a i a final de curs, per tal que vingueu a ajudar els/les mestres a l’hora de revisar els llibres de la classe per trobar-hi possibles llibres en mal estat.