Salut

El nens /es especialment quan són molt petits, són molt susceptibles a les infeccions i a encomanar-se fàcilment d’aquelles malalties que poden tenir els seus companys. És per això que us recordem que com a mesura preventiva cal mantenir el nen/a a casa en cas de: febre, descomposició, conjuntivitis o qualsevol altra circumstància que pugui suposar  el començament o desenvolupament d’una malaltia contagiosa . Tanmateix per prevenir possibles plagues, quan un alumne tingui polls romandrà a casa fins que, un cop fet el tractament ja estigui net de llémenes i /o polls.

Us recordem que la normativa ens prohibeix administrar qualsevol tipus de medicament si no és amb recepta mèdica.

Si cal medicar a un nen /a caldrà lliurar al tutor la recepta del pediatre amb l’horari d’administració del medicament i una xeringa amb la dosi exacta. D’aquesta manera evitem una possible intoxicació d’algun alumne i garantim que no es quedi cap medicament oblidat a l’escola.