Preinscripció i matrícula curs 2020/21

 • Preinscripció telemàtica: del 13 al 22 de maig de 2020 
 • Preinscripció presencial: del 19 al 22 de maig de 2020 (de forma excepcional i amb cita prèvia)

Normativa i passos a seguir en cada cas:

 

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: del 13 al 22 de maig de 2020 

PAS 1

 • Ompliu el formulari de preinscripció on-line  (accedir aquí a la pestanya on diu “Per internet”)
  • Codi de centre de Can Besora: a8053406

PAS 2

  • Escanegeu o fotografieu la documentació necessària:
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
   • DNI de l’alumne o alumna si en té.
   • Documents que acrediten els criteris de prioritat

 

 

PAS 3

 • Envieu el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada al correu oficial de l’escola a8053406@xtec.cat

PAS 4

 • L’escola us respondrem el correu justificant la recepció de la sol·licitud.

 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL: del 19 al 22 de maig de 2020 [de forma excepcional i amb cita prèvia]

PAS 1

 • Sol·licitar cita prèvia a l’escola (a partir del dia 13 de maig de 9-13h):

PAS 2

PAS 3

 

 • Instruccions pel dia d’assistir a l’escola:
  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • Recordeu que heu de portar la documentació  i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que no tingueu el full de sol·licitud, l’Escola us el suministrará el mateix dia de la cita. 
  • Per accedir a l’administració de l’escola haureu de portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

PAS 4

 • Portar a l’escola la sol·licitud i la següent documentació:
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna si en té.
  • Documents que acrediten els criteris de prioritat