El projecte educatiu

 

“L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes”

Emmi Pikler (pediatra hongaresa)

L’escola Can Besora de Mollet del Vallès som una escola pública d’educació infantil i primària que va començar el curs 2004-05 i des dels seus inicis que ens hem legitimat com a Comunitat d’Aprenentatge.

Les CdA són un model de centre participatiu i obert a la comunitat que es basa en l’aprenentatge dialògic per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la millora de la convivència en el centre.

QUI SOM?

Som una escola:

Pública i laica. No practiquem ni eduquem en cap religió, tot i que tenim present i mostrem la cultura on estem inserits a través de les tradicions, els símbols i fets culturals que ajuden a entendre i avançar en l’aquí i l’ara.

Legitimada com a Comunitat d’aprenentatge (CdA).  Coherents amb aquest projecte busquem, sempre que sigui possible, el consens, escoltant les aportacions de totes les persones que formen part de la comunitat.

Catalana. Considerem que conèixer, fer ús i dominar la llengua catalana en el nostre context, és una eina d’igualtat social i d’oportunitats, per la qual cosa, la llengua vehicular i d’aprenentatge és la catalana. Partim del màxim respecte cap a totes les llengües maternes dels nens i nenes que formen part de la nostra comunitat.

Cohesionadora. Emfatitzem les habilitats socials i l’aprenentatge dialògic com a eines comunicatives, així com les habilitats del pensament i raonament que ens permetin una ment oberta i crítica, que ens meni a considerar que per sobre de tot som persones úniques, amb semblances i diferències.

Participativa i oberta. Interaccionem amb tots els agents educatius: mestres, famílies, personal no docent, professionals externs, voluntaris/es, associacions de l’entorn… Entenem l’escola com un espai obert també a les necessitats de la comunitat: tallers, biblioteca, esports…, clarificant en tot moment la tasca i responsabilitat de cadascú.

Vinculada a l’entorn. Entenem per entorn, partir de les necessitats i realitat de la població que acollim. En aquest sentit un dels nostres objectius és el de donar resposta a aquesta realitat. Considerem imprescindible el treball i la coordinació conjunta amb el municipi.

Flexible als canvis socials. El nostre tarannà ens porta a ser oberts i flexibles davant les necessitats i nous canvis socials i pedagògics. Fem ús responsable  de les noves tecnologies de la comunicació i la informació i a l’estimulació de les habilitats i competències necessàries en el món social i econòmic actual i futur.

QUÈ VOLEM?

.. ser una escola oberta a tothom, acollidora i compromesa amb la societat i amb l’entorn.
L’escola com a centre d’aprenentatge de tota la comunitat. No només organitzem classes per als nens i nenes, sinó també conferències, tertúlies, comissions de treball mixtes amb mestres i familiars, per poder compartir coneixements conjuntament.

.. nens i nenes amb capacitat crítica i habilitats per prendre decisions. Considerem que l’aprenentatge es construeix i l’hem de construir entre tots.

.. que els infants visquin els aprenentatges socials i acadèmics de manera coherent. Això implica la col·laboració i participació activa dels familiars i/o les  persones que en tenen cura amb l’escola, així com dels voluntaris/es i agents externs vinculats al centre.

.. estimular, potenciar, motivar i viure l’art, la música, l’expressió corporal, la literatura com a font de plaer i de creixement personal.

.. potenciar l’autoestima i l’autoconcepte, valorant les aportacions que fa cadascú, buscant els aspectes positius de les actuacions i situacions, prendre consciència del que hem de modificar i treballar les habilitats i mancances que tots tenim, per potenciar-ne unes i donar recursos per treballar les altres.

.. que el respecte, el diàleg igualitari i la comunicació, entesa des de la seva vessant més àmplia, siguin el camí per avançar i per resoldre els conflictes.

.. que com a comunitat d’aprenentatge, treballem conjuntament amb les famílies i altres agents externs per aconseguir els objectius socials i pedagògics que pretenem.

.. potenciar les capacitats cognitives, socials, interpersonals i motrius a través de l’aprenentatge que anem construint de manera globalitzadora, significativa, funcional, observable, avaluable i autoavaluable; que ens condueixi cap a la metacognició (ser conscient cadascú del propi aprenentatge) i al coneixement d’un mateix, a través de la manipulació, observació i experimentació, les quals s’han d’ensenyar i han d’estar encaminades a la consecució d’uns objectius d’aprenentatge concrets.

.. que tant el currículum com totes les nostres actuacions siguin coherents i mostrar com a rellevants els valors democràtics de respecte (en el seu sentit més ampli, vers les persones, objectes i entorn); la capacitat de diàleg com a eina que ens porta al consens i que comporta l’escolta atenta cap a les aportacions de l’altre; la intenció manifesta per arribar a punts d’entesa; la transparència en les actituds i en les informacions i a una real igualtat d’oportunitats.

.. acollir a totes les persones que vénen a l’escola, mostrant qui som, què volem i com ens organitzem, perquè tothom qui triï compartir amb nosaltres aquest projecte s’hi senti plenament identificat i implicat i pugui trobar el seu lloc a la Comunitat d’Aprenentatge.

… un aprenentatge entre iguals, recíproc, cooperatiu i interactiu.

En definitiva, la comunitat d’aprenentatge de Can Besora vol ser un espai de tothom i per a tothom. On tots i totes aprenem i on qualsevol dificultat esdevé una oportunitat per aprendre i créixer personalment, intel·lectualment i col·lectivament. Així, el nen/a serà feliç.

COM HO POSEM A LA PRÀCTICA?

El nostre projecte educatiu també dóna especial importància a:

•    tractament integral de les llengües: la introducció de l’anglès des de P3, tertúlies literàries,  La conferència, l’activitat de bibliopati, la motxilla viatgera i la col·laboració amb els instituts de la zona amb apadrinaments lector i altres activitats.

•    atenció a la diversitat: dins la línia «tots som diferents»,  treball en mitjos grups, tallers, grups interactius, espais, joc simbòlic i racons depenent de cada etapa i/o cicle, comptem amb una tècnica en educació infantil a P3 i servei d’assessorament psicopedagògic.

•    ús de les noves tecnologies en les activitats d’ensenyament-aprenentatge: panells digitals, iPads, Chromebooks, Robòtica, Extranet de centre…

•    respecte per l’entorn i les persones: treball a l’hort escolar ecològic dins la línia «som el que mengem»,  Projecte Europeu «Euronet 50/50» d’estalvi energètic, sortides pedagògiques,  colònies a finals de cada cicle, projecte Padrins i Fillols, Aprenentatge Servei…

•    espais d’aprenentatge; biblioteca, gimnàs, hort, sala de psicomotricitat, aula de música, espai tecnològic, laboratori i aules per treballar en petit grup.

“Digues i ho oblido, ensenya´m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc”

Benjamin Franklin