L’escola

L’escola Can Besora de Mollet del Vallès som una escola pública d’educació infantil i primària que va començar el curs 2004-05 i des dels seus inicis que ens hem legitimat com a Comunitat d’Aprenentatge.

Les CdA són un model de centre participatiu i obert a la comunitat que es basa en l’aprenentatge dialògic per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la millora de la convivència en el centre.