Comissió d’econòmica

  • Gestió comptable (control moviments del compte AMPA, elaboració pressupostos…).
  • Gestió documents (subvencions, ajuts, hisenda…).
  • Gestió bancària (ingressos, reintegraments, documentació…).
  • Gestió administrativa (ordenació i control documentació…).

Les tres últimes gestions acostumen a ser dins de l’horari lectiu.

Segons la tasca, acostumem a trobar-nos setmanalment a l’escola (dimecres 15:20-16:20h).

CONTACTE: economica@canbesora.com