Comissió de menjador

Aquí podreu estar informats de diferents qüestions que afecten el servei de menjador, les activitats que es duen a terme, els menús i notícies relacionades del sector. També us deixem la
Carta de presentació Ecomenja.

Web Ecomenja | Blog Ecomenja | Facebook Ecomenja

En aquest enllaç del web d’ecomenja trobareu els menús corresponents al mes actual. Bon apetit!!

Aquí podeu trobar els diferents documents relacionats amb el menjador de Can Besora:

Autorització subministrament de medicaments

Preus Menjador