Menús del mes


Volem que aquest espai del migdia sigui un espai més en la vida escolar dels infants i que cobreixi com a funció específica tant la satisfacció de les necessitats biològiques com de les necessitats psicopedagògiques. A partir d’aquí diferenciem bàsicament dos moments: el temps de dinar i el temps de lleure. Cadascun amb unes característiques concretes i una importància educativa definida que fan incidència en l’educació per l’autonomia personal i el desenvolupament de la vida comunitària dels infants.

La gestió del menjador la dirigeix el Consell Comarcal del Segrià i amb l’empresa COMERTEL, que proveeix els aliments, confecciona els menús amb una dietista, els elabora i porta el control de qualitat.

Disposem d’una cuina recentment reformada i ben equipada.