Acollida Matinal

És un servei que ofereix l’AMPA.

Acollida per a tots els nens i nenes d’educació infantil i primària de 8:00 a 9:00 hores del matí.

La monitora acompanya l’alumnat a les seves aules.