Comissió Act. Extraescolars

L’objectiu de la comissió d’extraescolars és oferir un ventall d’activitats que proporcionin als nostres fills i filles unes oportunitats de lleure, alhora que formatives dintre de un marc lúdic i engrescador.

La comissió, juntament amb la secretària de l’AFA, planifiquem i gestionem les activitats durant el curs.

Aquest curs 2017-18 s’estan duent a terme les activitats següents:

Al llarg del curs, també organitzem altres activitats de lleure en paral·lel com són la Festa de l’Esport, les Trobades d’escacs i els Tallers i tastets d’activitats durant l’horari intensiu.

A banda d’això, hi ha uns sèrie d’activitats adreçades a les famílies i als adults com són la Batucargol, el Taitxí i el Bàsquet femení.

Els membres de la comissió queden periòdicament per tal de fer el seguiment de cada activitat i de les possibles incidències que puguin anar sorgint.

Aquest curs formen part de la comissió cinc mares i pares de l’escola: la Paula (3r, P5 i P3), la Víssia (3r i P5), la Bea (3r), la Lupe (1r i P3) i el Roi (P5)

Podeu contactar amb nosaltres a través del mail ampa@turodelcargol.org