Science-Ciències en llengua anglesa (3r a 6è)

Objectius

Aquesta proposta té com a objectiu l’aprenentatge de continguts i de la llengua estrangera alhora, mitjançant una immersió lingüística a l’aula. Incrementant el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera millorem la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupem interessos i actituds multilingües.

Continguts i justificació

Un dels continguts a la dimensió tecnològica de l’àmbit de ciència és la programació i la robòtica. Aprenent a programar es desenvolupa l’anomenat pensament computacional, una habilitat molt ben valorada, ja que ajuda a resoldre problemes complicats de manera algorítmica. És una habilitat fonamental, ja que és aplicable a totes les disciplines. La programació o la robòtica permeten desenvolupar competències com “la planificació, la seqüenciació o la detecció d’error”. I el més important “programar a l’aula potencia la competència d’aprendre a aprendre”. És per això que estan prenent cada cop més importància ja que ens permeten interactuar d’una forma més eficient amb el nostre entorn, entendre’l millor i col·laborar en el seu desenvolupament. Una altra proposta que es va fent durant el curs és la d’experimentació relacionada amb els temes que vagin treballant amb les seves tutores.Science (1)

Temporització i grups

Els grups que treballen amb aquesta immersió son de 3r a 6è d’educació primària. Les sessions son d’una hora de Science a la setmana, de manera que la resta d’hores corresponents a aquesta matèria les faran amb la seva tutora en català.