Novetats preinscripció: publicació de la llista de sol·licituds resoltes les reclamacions a 09/06/2020 i número de desempat

LLISTAT DE SOL·LICITUDS

Ja podeu consultar la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem resoltes les reclamacions a 09/06/2020:

Informe barem resoltes les reclamacions

 

NÚMERO DE DESEMPAT (SORTEIG 09/06/2020)

33.387 

AQUEST ÉS EL NÚMERO A PARTIR DEL QUAL S’ORDENARAN LES SOL·LICITUDS EN CAS D’EMPAT