Menjador escolar i menús

MENÚS DE JUNY:

Les famílies dels  alumnes de l’escola que necessitin fer ús d’aquest servei han de dirigir-se al menjador escolar i demanar per l’encarregada, Sra. Ana Ruiz, que els rebrà de dilluns a divendres de 9  a 10 del matí.

També ho poden fer al telèfon del menjador: 627 421 201.

El preu del menú durant aquest curs és:

(El pagament es pot fer a través de rebut bancari o directament al menjador els primers cinc dies de cada mes).

Alumne fix: 6’17 euros/dia per als alumnes que es queden diàriament.

Germà d’alumne fix: 6’04 euros/dia per al 2n. germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament i 5’82 euros/dia  per al 3r germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament.

Alumne esporàdic: 6’80 euros/dia per l’alumne que es quedi esporàdicament. En aquest cas, cal portar el tiquet de menjador (aquests tiquets es poden adquirir al mateix menjador de 9  a 10 del matí) i avisar el professorat tutor.

Entrepans : 0,95 € entrepà gran i 0,60 € entrepà petit.

Cada grup d’alumnes del mateix nivell té un monitor de referència que està amb ells tota l’estona de menjador.

A final de cada mes s’entrega a cada alumne un full amb els menús del mes següent.

En el cas que un alumne fixe no hagi de fer ús del menjador, cal avisar telefònicament per anul·lar el menú d’aquell dia (abans de les 10 hores).

L’alumnat de primària  que es quedi al menjador haurà de portar un estoig o similar amb un raspall de dents i pasta per procedir a la higiene bucal després del dinar.  L’estoig i els estris tornaran a casa cada divendres perquè les famílies tinguin cura del seu estat higiènic. Convé marcar-los amb el nom.