Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019.

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).

Del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

A partir del 20 de juny de 2020.

Dies festius de lliure disposició:

4 de novembre de 2019.

24 de febrer de 2020.

30 d’abril de 2020.

1 de juny de 2020.

Dies de festa local:

5 de desembre de 2019.

Jornada intensiva:

20 de desembre de 2019.

Del 8 al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos).

L’horari lectiu és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.