Novetats preinscripció: publicació de la llista de sol·licituds resoltes les reclamacions a 09/06/2020 i número de desempat

LLISTAT DE SOL·LICITUDS

Ja podeu consultar la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem resoltes les reclamacions a 09/06/2020:

Informe barem resoltes les reclamacions

 

NÚMERO DE DESEMPAT (SORTEIG 09/06/2020)

33.387 

AQUEST ÉS EL NÚMERO A PARTIR DEL QUAL S’ORDENARAN LES SOL·LICITUDS EN CAS D’EMPAT

Escola a casa

Els nens i les nenes de P5, igual com la resta dels nostres companys/es de l’escola, estem estudiant online des de casa.

Això és una nova experiència per a nosaltres i les nostres famílies, que ens estan ajudant moltíssim amb les activitats que setmanalment ens envien des de l’escola. Aquestes activitats són molt variades i, sobretot, molt divertides. I a més a més, aprenem un munt de coses amb els materials de casa.

Durant aquests dies hem fet: pasta e sal, pintar amb xocolata, escriure un diari, contar amb diferents materials, hem fet un mòbil d’ocells, una titella, experiments, pintar ous, activitats d’anglès, de música, de psicomotricitat… i jugar i aprendre amb l’ordinador.

Us hem penjat un parell de vídeos que serveixen d’exemple de les moltes activitats que hem fet aquests dies amb molts tipus de materials. Al primer vídeo hem fet un Sudoku amb taps d’ampolles i al segon hem fet un quadre amb pinta ungles. (Per veure els vídeos heu d’entrar amb la contrasenya de l’escola a “fotos”)

Us volem agrair tot el vostre esforç per ajudar-nos a aprendre!

P5

Informació a les famílies sobre el pla de reobertura del centre el proper 8 de juny

Benvolgudes famílies:

En relació al Pla d’obertura de centres educatius per a la incorporació dels alumnes al centre en fase 2 de desescalada (del 8 al 19 de juny), us comuniquem les condicions i requisits que s’han de complir segons el PROCICAT i el Departament d’Educació fins a data d’avui.

QUINS ALUMNES PODEN ASSISTIR AL CENTRE?

Alumnat d’Educació Infantil

Podrà assistir al centre aquell alumnat de P3, P4 i P5 d’Educació Infantil, els pares/meres responsables del quals hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar, o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

L’assistència al centre és voluntària. L’objectiu serà prestar un servei assistencial i de guarda i no es farà cap tipus d’activitat lectiva. L’horari serà de 9h a 13 hores.

La distribució dels alumnes serà en grups reduïts:
-Màxim de 8 alumnes a P3.

-Màxim de 10 alumnes a P4.

-Màxim de 10 alumnes a P5.

En cap cas podem garantir que el/la mestre/a que estigui amb el vostre fill/a sigui la seva tutora habitual.

Els/les alumnes romandran tots els dies en el mateix espai (pot ser qualsevol espai del centre que considerem adequat segons les mesures de seguretat) i el mateix grup d’alumnes.
L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Aquesta no podrà accedir al centre i haurà de guardar les distàncies fora de les instal·lacions.
No hi haurà servei de menjador ni acollida matinal.

L’horari d’entrada i sortida de l’escola es farà de forma esglaonada amb horaris assignats que es comunicaran posteriorment a la confecció dels grups. Sempre dins de la franja d’obertura que és de 9:00h a 13:00h.
Els/les alumnes han de venir de casa amb la temperatura presa per constatar l’absència de simptomatologia.
Les famílies que portin als infants, només per motius de conciliació, hauran de presentar obligatòriament la declaració responsable per alumnes d’Infantil que adjuntem. Podeu enviar-la omplerta i signada, contestant a aquest correu electrònic: a8037929@xtec.cat (escanejada o fotografiada).

Els nens i nenes que assisteixin al centre hauran de portar:

Mascareta posada des de casa (i per la seguretat de tots i totes, l’hauran de portar dins del centre sempre i quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat establertes).

-L’esmorzar i una ampolla d’aigua petita.

No podran portar cap joguina de casa.

A tots i totes ens agradaria molt que la situació fos una altra i poder donar les mostres d’estima que habitualment donàvem als vostres fills/es, però la situació actual ens porta a posar mesures excepcionals i això ens obliga a mantenir les distàncies de seguretat, tant entre adults i nens com entre els mateixos nens/es. Heu d’entendre que durant aquests dies i per garantir la seguretat, els/les alumnes no podran fer les activitats que feien normalment i per evitar possibles contagis reduirem
al màxim les joguines (de l’aula i el pati) i els materials que en situació normal estarien a disposició dels alumnes.

Alumnat de 6è

L’assistència al centre és voluntària. Podran assistir al centre els alumnes de 6è que vulguin ser atesos pels seus tutors/es per fer sessions d’acompanyament tutorial, emocional i preparació per al canvi d’etapa. No es farà cap tipus d’activitat lectiva.

Els nens/nenes es dividiran en grups de no més de 13 alumnes per classe i assistiran un cop a la setmana al centre:

-6è A. dilluns, de 9 a 10’45 h. o de 11,15 a 13 h

-6è B. dimecres, de 9 a 10’45 h. o de 11,15 a 13 h

-6è C. divendres, de 9 a 10’45 h. o de 11,15 a 13 h

Els nens i nenes que assisteixin al centre hauran de portar:

Mascareta posada des de casa (i per la seguretat de tots i totes, l’hauran de portar dins del centre en tot moment).

No caldrà portar l’esmorzar (però aconsellem que portin una ampolla d’aigua petita).

No podran portar cap material susceptible de ser compartit.

Els/les alumnes han de venir de casa amb la temperatura presa per constatar l’absència de simptomatologia.
Les famílies hauran de presentar obligatòriament la declaració responsable per alumnes de 6è de Primària que adjuntem. Podeu enviar-la omplerta i signada, contestant a aquest correu electrònic: a8037929@xtec.cat (escanejada o fotografiada).

REQUISITS PER PODER ASSISTIR AL CENTRE

Els alumnes que assisteixin al centre han de reunir els següents requisits:

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, dificultat respiratòria, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

– Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Calendari de vacunes al dia.

Absència d’una malaltia crònica d’elevada complexitat.

Donada l’excepcionalitat de la situació necessitem fer una previsió de l’alumnat que vindrà durant aquesta obertura parcial del centre per tal de planificar els espais, els grups i el professorat.

És per això que us demanem que ompliu el formulari que us ha arribat via correu electrònic abans del dimarts 2 de juny, imprescindible per poder definir el pla d’obertura.

Només podran assistir aquells/es alumnes que hagin completat el qüestionari i presentin la declaració responsable.

Agraïm en aquests moments tan difícils la vostra col·laboració i la vetlla pel benestar comú.

Atentament,
Equip Directiu