ICT EQUIPMENT!

A l’Escola Torre Barona apostem per l’ús de les noves tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres nens i nenes. És per això, que la nostra aula d’anglès diposa d’ordinadors que podem utilitzar en cada sessió de classe per a la realització de treballs, recerca d’informació, activitats interactives, etc. D’aquesta manera, podem treballar la competència digital d’una manera més globalitzada a través de totes les àrees.