Acollida

Servei d’ acollida i permanència

L’AFA contracta  l’empresa del menjador, Scolarest, per fer el servei d’ acollida per a les famílies que ho necessitin. L’ horari i el preu són els següents:

-Acollida fixos (de 7:45 a 9 h) ……………………………….……….………. 37’26 euros/mes

-Acollida esporàdics (de 7:45 a 9 h)……………..…….………..…………..4’40 euros/dia

-Permanència tarda (de 16:30 a 17)…………………………………………18’58 euros/mes

-Permanència esporàdics (de 16:30 a 17)………………………………… 2’16 euros/dia