Alumnes de pràctiques de la Universitat de Barcelona de doble titulació (Ed.Infantil-Ed.Primària)

L’escola és centre acollidor d’alumnes de pràctiques de la Universitat de Barcelona de la doble titulació (Ed.Infantil-Ed.Primària).