Placa de reconeixement Erasmus+

El Reglament (UE) núm.1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, crea el programa Erasmus+, d’educació, formació, joventut i esport, Erasmus+, com a resposta de la Unió Europea als reptes socioeconòmics actuals. Aquest programa està emmarcat en l’estratègia Europa 2020, on la formació i l’educació són els eixos principals. En el programa hi participen centres educatius, institucions i entitats educatives d’arreu d’Europa.

L’escola Torre Barona té una llarga trajectòria participant en projectes internacionals. Iniciant el seu camí el curs 2012-2013 amb el programa COMENIUS, i seguint amb el nou marc del Programa Europeu ERASMUS+, dels sectors escolar i de persones adultes, i el Programa eTwinning, plataforma educativa que permet la col·laboració, comunicació i desenvolupament de projectes entre països socis.

La participació en diferents projectes ERASMUS+ concedits a partir del curs 2014-2015 i la participació com a centre formador internacional (JOB SHADOWING) al llarg de tots aquests cursos dota a l’escola TORRE BARONA d’un bagatge i unes eines excepcionals per a la implementació d’estratègies de comunicació, i ensenyament i aprenentatge dels eixos marc del Projecte educatiu vigent:

  • l’ús de les tecnologies,
  • l’aplicació de metodologies competencials, vivencials i col·laboratives,
  • i la llengua anglesa com a llengua vehicular.

La col·laboració amb socis de centres europeus permet ampliar les relacions del nostre professorat i alumnat amb col·legues i companys i companyes, i la creació d’una COMUNITAT EDUCATIVA extensa que enriqueix a tots i totes les participants.

Tenint com a objectiu principal la INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ, volem formar els/les alumnes de l’escola TORRE BARONA en les competències essencials de la societat del segle XXI (21st century skills) que els/les converteixi en futurs ciutadans i ciutadanes capaços d’afrontar els reptes que la nova societat els depara.