Aportacions econòmiques

D’acord amb el protocol establert AMPA- Escola, i aprovat pel Consell Escolar, es segueixen els següents passos per fer efectiu el pagament, per part de les famílies, del material necessari per dur a terme l’activitat pedagògica dels fills/es al centre.

 • L’escola facilita a l’AMPA, el llistat de llibres per al curs vinent.
 • Durant el mes de setembre, l’AMPA facilita a les famílies el cost de tot el material. Aquest està dividit en:
  • Quota anual de l’AMPA ( per família)
  • Import dels llibres ( es prioritza la reutilització de llibres). L’AMPA efectua un descompte del 10 % als seus abonats.
  • Import del material.
  • Import del material d’elaboració pròpia: fotocòpies, tallers (INFANTIL).
 • Les famílies poden efectuar el pagament en la modalitat triada per les mateixes famílies  i d’acord a l’oferta de l’AMPA ( un pagament, dos pagaments…)

Píndoles familiars