3r- Autorització per a la sortida de l’escola

Per tal d’autoritzar  a altres persones, trets dels responsables legals, per recollir els vostres fills/es, cal que ompliu el document adjunt i el feu arribar al tutor/a del vostre fill/a.
Preguem es faci ús del document, ja que la simple comunicació oral NO ÉS VÀLIDA.