Oferta educativa

L‘escola Sant Miquel és una escola pública depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es manifesta aconfessional per respondre als principis de respecte, pluralisme i llibertat ideològica i religiosa en què es basa el sistema jurídic i polític de la nostra societat.

El nivells educatius que acollim són:

  •  Educació Infantil: P3, P4 i P5
  •  Educació primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è