Acords Consell Escolar

Aquí podreu trobar relacionats els acords presos en les sessions del Consell Escolar del nostre centre.

Darrera sessió: 28 de gener de 2021

Temes tractats:

  • Aprovació de la Justificació de comptes de l’any 2020.
  • Aprovació del pressupost de l’any  2021
  • Seguiment de les activitats recents lligades al Pla d’Organització de Centre (POC)
  • Aprovació de l’actualització del Pla de Funcionament del Menjador Escolar.
  • Informació relativa a la Jornada de Portes Obertes (previsió de la mateixa)
  • Informació de la sol·licitud d’auxiliar de conversa per al curs vinent.