Acords Consell Escolar

Aquí podreu trobar relacionats els acords presos en les sessions del Consell Escolar del nostre centre.

Darrera sessió: 16 de juliol de 2020

Temes tractats:

 • Calendari Escolar 2020-2021.
 • Valoració de la Memòria Anual 2019-2020
 • Perspectives curs 2020-2021
  • Matrícula
  • Grups
  • Professorat
  • Estades de Primària