Píndola familiar núm. 34

Tasques a casa!!! El vostre fill/a té unes determinades tasques escolars a fer a casa… és bo ajudar-lo? Com fer-ho?

Si teniu 5 minuts, podeu veure aquest interessantíssim vídeo que reflecteix molt clarament la mateixa línia en aquest sentit que tenim a l’escola.

Esperem que us ajudi…