Pressupost anual

Aquí podeu consultar el pressupost corresponent a l’any en curs aprovat pel Consell Escolar del centre.