Serveis educatius de l’escola

  • Servei psicopedagògic de l’EAP.
  • Servei SIEI (Suport Intensiu de l’Escola Inclusiva).
  • Servei d’ AULA D’ACOLLIDA.
  • Servei de Deficients auditius, CREDA.
  • Servei de Fisioteràpia.
  • Servei de Deficients Visuals, CREDV.
  • Servei de Vetlladora (Fundació Pere Tarrés).
  • Servei de menjador, ofert per 7 i TRIA.
  • Servei de “BON DIA”, al matí a partir de 3/4 de 8h.
  • Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.