Serveis

SERVEIS EDUCATIUS DE L’ESCOLA

  • Servei psicopedagog de l’EAP.
  • Servei de LOGOPÈDIA (Centre Psicopedagògic d’Osona).
  • Servei del CREDA.
  • Servei de Fisioteràpia.
  • Organització nacional de cecs espanyols, ONCE.
  • Servei de Vetlladora (Fundació Tarrés).
  • Servei de menjador, ofert per Set i Tria:
  • Servei de “Bon dia” al matí des de ¾ de 8.
  • Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.