Consell escolar

El Consell Escolar està format pel següents membres:

Presidenta:

Sra. Laura Planas

Secretària:

Sra. Sílvia Àvila

Cap d’Estudis:

Sra. Montse Matas

Sector Mestres:

Sra. Rosa M. Castells

Sra. Marta Pujol

Sr. Marc Noguer

Sra. Mariona Torras

 

Sector Pares:

Sra. Anna M. Gutiérrez (AMPA)

Sr. Gerard Farrés

Sra. Mercè Autonell

Sr. José Hernández

Sra. Jéssica Castillo

Respressentant Sector Serveis:

Sr. Pere Güell

Representant de l’Ajuntament:

Sr. Rafa Cuenca