Història

L’escola Quatre Vents és pública i va entrar en funcionament el curs 2004-2005.  Està ubicada a la zona nord del poble, a la banda esquerra de la sortida de Manlleu en direcció a Torelló i disposa d’un ampli terreny de 9.275 m2,  amb un edifici construït l’estiu del 2007, amb equipaments, instal·lacions i aules per a dues línies senceres d’Educació Infantil i Primària.

Com a comunitat educativa ens considerem pertanyents al barri, al poble i a la comarca i volem ser una entitat que col·labora amb les institucions locals i comarcals, participant de forma habitual de les activitats culturals que s’organitzin i treballant de conjunt amb la resta de centres educatius de la població.

Com a escola plural, ens proposem incloure en els nostres objectius educatius els valors humans de la solidaritat, el respecte i la cooperació.

Des del centre entenem l’educació en el seu vessant més ampli.  Creiem que els aprenentatges han d’abastar tots els àmbits de la vida de l’alumne/a i promoure el creixement de la personalitat, la creativitat, els hàbits socials, els coneixements acadèmics i les habilitats artístiques.

També estem interessats a promoure en els/les alumnes hàbits saludables i actituds d’autoprotecció vers els perills i accidents.

Desitgem que puguin sentir-se elements actius de la seva pròpia formació, expressant les seves idees i pensaments, partint de la curiositat i d’allò que els interessi, elaborant hipòtesis i arribant a les seves pròpies conclusions a partir del raonament i, si és el cas, de l’experimentació.

Tenim interès per les noves tecnologies i les seves aplicacions.

Vetllem per preservar el medi, inculcant als/les alumnes actituds de protecció ambiental, de respecte vers la natura i de gestió dels recursos naturals.  La tria dels residus, el reciclatge i la reutilització de materials també formen part de la nostra proposta educativa.

Considerem important la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la presa de decisions, la gestió i les activitats del centre.  Valorem l’escola com a punt de trobada i diàleg entre tots els sectors implicats en l’educació dels/les nostres alumnes.

Sílvia Àvila i Mònica Pons

 

EL LOGO DE L’ESCOLA

 

 

El dibuix del logo de la nostra escola ens mostra una casa, indicant que volem ser un centre acollidor on alumnes i famílies es trobin atesos i es sentin com a casa.

També hi ha una porta.  És una porta oberta.  Oberta a tothom sense cap mena de reserva i oberta a nous corrents pedagògics que aporti noves idees per anar-nos amollant a les necessitats del moment i a l’evolució de la societat.

El triangle que corona l’edifici simbolitza el saber, la formació acadèmica i les tasques d’ensenyament i aprenentatge.

Tot això ve emmarcat en un requadre on estem immersos; és l’entorn, el barri, el poble, la comarca, Catalunya; el país on vivim i pel que lluitem.

Per acabar, hi ha els vents.  Els vents que provenen de tots els punts del planeta, que entren a l’escola, renoven l’aire, les idees i que surten en totes direccions escampant les llavors més diverses amb el desig que arrelin en la societat i que ens ajudin a fer dels/les nostres alumnes unes persones bones.

Montse Garcia

Primera Directora de l’Escola Quatre Vents (2005 – 2011)