Salut

SANITAT

a. A l’escola no s’administren cap tipus de medicaments. En casos excepcionals cal acompanyar la medicació amb l’autorització mèdica corresponent i l’autorització signada pels tutros/es legals del nen/a.

b. Si el nen/a es posa malalt o malalta a l’escola s’avisarà a la família i aquesta l’haurà de venir a buscar (és important que manteniu les vostres dades actualitzades. En cas de canvi de domicili, feina, telèfon, etc., cal advertir-ho al tutor o tutora i a la secretaria del centre).

c. En cas de malaltia o febre els nen/a es quedarà a casa.