EXTRAESCOLARS PUIGBERENGUER 2014-2015

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2014-2015

Un any més us presentem les activitats que es faran a la nostra escola el proper curs 2014-2015. Les activitats extraescolars començaran el dilluns 6 d’octubre de 2014. L’horari serà de 16:30 h a 17:30 h.

En els següents documents podreu trobar:

Procés d’inscripció
Cada activitat i grup té un nombre de places limitades. Amb la finalitat de donar a tothom accés a les activitats amb les mateixes condicions, el procés d’inscripció serà el següent:
Presentació del formulari: Fins el 22 de setembre de 2014, mitjançant el formulari electrònic o bé la presentació del formulari en paper que podreu dipositar a la bústia de l’AMPA i també fins a aquesta data, cada tarda de 16:30 h a 17:30 h podreu fer entrega del mateix al local de l’AMPA durant la primera setmana de setembre.
• Llista d’inscripcions: Les famílies rebreu un correu electrònic confirmant l’inici del vostre fill a l’activitat, en cas que hi hagi suficient demanda per a dur-la a terme. Al tauler d’anuncis del vestíbul de l’escola es mostraran les llistes dels inscrits a les diferents activitats.
• Sorteig. Per a les activitats amb més demanda que places disponibles, es farà un sorteig el dia 25 de setembre de 2014 a les 16:30 h al local de l’AMPA, que consistirà en obtenir a l’atzar una lletra, a partir de la qual, i per estricte ordre de cognom dels inscrits s’assignaran les places de l’activitat.
Forma de pagament (mitjançant ingrés o transferència bancària)

• Pagament de les activitats. Els pagament és farà en dues vegades segons les instruccions, que amb suficient antelació, se us comunicarà des de l’AMPA. Us avancem que s’ha decidit canviar el sistema de pagament, i es farà mitjançant l’ingrés o transferència que cada família efectuarà al compte que li sigui facilitat i dins del termini establert. Cal afegir que l’incompliment dels terminis pactats en el pagament de les activitats, comportarà la pèrdua de la plaça per part de l’alumne/a.

Dia 17 de novembre de 2014: 50% del cost total de l’activitat.
Dia 16 de febrer de 2015: L’import restant.

A tenir en compte

Els formularis amb inscripcions a més d’una activitat el mateix dia, no es consideraran vàlids.
Al setembre s’ informarà de la viabilitat de les activitats en funció dels alumnes inscrits.
Si alguna activitat tingués un nombre d’inscrits molt reduït, l’AMPA es reserva el dret de cancel.lar-la.
Per poder gaudir de les activitats extraescolars caldrà ser soci de l’AMPA i trobar-se al corrent de de pagament de les quotes (tant de l’anual de l’AMPA, com de les activitats dins dels terminis fixats).
La manca de pagament dels terminis fixats, suposarà la baixa de l’alumne a l’activitat.
Les absències reiterades sense justificar i el comportament o actituds que suposin una alteració del bon funcionament de l’activitat, podran ser motiu de baixa de l’activitat.
Comissió d’extraescolars-
extraescolars.puigberenguer@gmail.com