PADRINS LECTORS Cicle Superior-Cicle Inicial

La lectura és l’eina fonamental que ens permet comprendre i interpretar textos, a més a més de ser la base de qualsevol aprenentatge.

PADRINS LECTORS és un projecte que vol  afavorir el gust per la lectura i potenciar la competència lectora.

Qui hi participa:

Els alumnes de 1r., 2n, 5è i 6è

Objectius:

 • Fomentar la col·laboració entre els diferents cicles.
 • Potenciar el treball cooperatiu.
 • Treballar el compromís i la responsabilitat.
 • Fomentar la convivència.
 • Crear situacions de lectura diferents a les tradicionals.
 • Fomentar el gust per la lectura.

Temporització:

Una sessió mensual

Metodologia:

Padrins lectors és una activitat cooperativa. Es realitza en parelles. Els alumnes de 5è fan de padrins o padrines dels alumnes de 1r, i els alumnes de 6è fan el mateix amb els alumnes de 2n.

 

Activitats que hem fet aquest curs:

 1. A la primera sessió es presenten els padrins o padrines, els llegeixen el contracte i els expliquen com funcionarà el full de registre. A més a més mantenen una conversa pautada per descobrir els gustos i preferències dels fillols i filloles.
 2. Les posteriors sessions són de lectura. El padrí o padrina llegeix el llibre, conte, còmic…, al fillol o fillola i, posteriorment fa que llegeixi una o dues pàgines. Prèviament s’ha treballat amb els padrins/nes la importància de preparar-se la lectura, ja que ells/elles són models  pels seus fillols o filloles.
 3. Per la Castanyada el padrí/na juntament amb el seu fillol o la seva fillola van escriure una història compartida.
 4. Sorpresa final! Els alumnes de 5è i 6è regalen un llibre al seu fillol o fillola. El llibre és especial perquè, o be l’han escrit elles/ells o és un llibre propi que els va  agradar molt quan tenien l’edat dels fillols filloles i, a més a més els hi dediquen.
 5. A l’última sessió a més a més hem fet una mena de ciutat col·laborativa i un mannequin challenge.

I aquí teniu les i els PROTAGONISTES: