MATRÍCULA

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes… Llegeix més»

CONSULTA DE RESULTATS

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al tauler d’anuncis les diverses llistes de resultats (les oficines municipals d’escolarització publiquen les corresponents al municipi).

Podeu consultar els resultats des de la àgina del Departament d’Educació. Per fer-ho, es necessita:

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de… Llegeix més»

CALENDARI

Preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018
  • Presentació de la sol·licitud al centre: del 13 al 24 d’abril de 2018
  • Presentació de la documentació al centre: fins al 25 d’abril de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018
  • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació… Llegeix més»

INFORMACIÓ GENERAL. CURS 2018-19

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2018 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d’infants o que tenen un informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens que compleixen 6 anys… Llegeix més»