Trobada de Karate 

El passat dissabte 23 de novembre més de 170 infants van gaudir de l’entrenament conjunt amb el Club Karate Sant Cugat!

Al pins tenim un grup de 22 karatekes que cada dilluns es posen el kimono i entrenen amb el Sensei (Marc Guirado), a qui aprecien i respecten moltíssim.

A grans trets al Karate treballem:

  • El mokuso (meditació), normalment es treballa amb exercicis específics a l’inici i al final de la classe però l’estat de concentració es manté durant tota la classe.
  • El kihon (tècniques de base), el qual pot ser keri waza (tècniques de cama) o te waza (tècniques de mà). I aquestes darreres, alhora es diferencien en tres grans grups: uke waza (tècniques defensives), tsuki waza (tècniques directes) i uchi waza (tècniques indirectes).
  • El kata (forma), el qual consisteix en un treball individual basat en el kihon i que representa ser un combat contra adversaris imaginaris o contra un mateix.
  • El kumite (combat), és l’aplicació de les tècniques amb adversaris reals. A l’escola, no arribarem a realitzar combats.

Moltes gràcies i oss, com diuen els i les practicants de Karate!

Maria Beà

Coordinadora d’extraescolars