Des del curs 2009-2010 participem en el Pla Català de l’Esport.

ACTIVITATS: 

LA PIRÀMIDE DE L’ACTIVITAT FÍSICA
 
En aquesta piràmide trobareu les recomanacions per gaudir d’una activitat física saludable.
 
 
Des de l’escola ens proposem:

    -Dinamitzar la presència de l’esport a l’escola més enllà de l’àrea d’Educació Física.

-Informar periòdicament de les activitats esportives que surgeixen.

-Promocionar aquells alumnes que participin en activitats esportives.

-Ser un vincle d’unió entre l’esport escolar i les federacions o entitats esportives de la zona.

-Participar en les activitats esportives promocionades pel Consell Esportiu de Vilafranca.

-Detectar les necessitats dels alumnes en l’àmbit esportiu.

-Promocionar diferents esports i activitats: atletisme, natació, ping-pong, tenis i malabarisme.

-Potenciar els jocs tradicionals i populars (xarranques, jocs amb xapes, bitlles catalanes, etc.)