EQUIP DOCENT

CURS 2019-2020

L’equip de mestres que aquest curs treballarem amb els vostres fills i filles el formem:

EDUCACIÓ INFANTIL     

 • Pàrvuls  3  anys: Marta Anguita i Cristina Garcia
 • Pàrvuls  4  anys: Maribel Garcia i Enrica Gili
 • Pàrvuls  5  anys:  Meritxell Agüera i Anna Valls (Lorena Román) 
 • Tècnica d’Educació Infantil : Roser Grimau

La coordinadora  d´ Educació  Infantil  és  la Míriam Sellarès

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

            Cicle Inicial

 • 1r.  nivell: Regina Piñol i Faust Sánchez
 • 2n.  nivell: Carme Calvet i Joan Picas

 La coordinadora de   Cicle   Inicial  és Annabel Gallego

           Cicle Mitjà

 • 1r nivell: Pedro Soriano i Anna Sendra 
 • 2n nivell: Magda Salvadó i Tània Pablo

La coordinadora de Cicle Mitjà és la Foix Ortiz

  Cicle  Superior

 • 1r.  nivell: Montse Miracle i Lorena Pavón 
 • 2n.  nivell: Anna Carreras i Maria Plana

La coordinadora de Cicle Superior és la Montse Miracle

ESPECIALITATS

 • Educació  Especial: Maria de la Paz, Mireia Gallardo (Andrea Gómez), Annabel Gallego i Foix Ortiz
 • Educació  Física: Jordi Romeu i Nil Saldanya
 • Educació  Musical:  Maria Dalmau                              
 • Anglès: Iolanda Bertran, Ruth Ferrando, Meritxell Martí, Lorena Pavón, Regina Piñol i Nil Saldanya
 • Suport  i algunes àrees:    
  • Míriam Sellarès a Educació infantil   
  • Glòria Figueras a Cicle inicial
  • Montserrat Senabre a Cicle mitjà
  • Nil Saldanya a Cicle superior
 •  Educadora d’Educació Especial: Nur Campesino
 • Tècnica d’Educació Infantil: Roser Grimau
 • Integradora social: Mercè Pascual
 • Auxiliars d’Educació Especial: Isabel Benavides i Lola Masip

EQUIP DIRECTIU

 • Directora:            Iolanda Bertran
 • Cap d´estudis:    Foix Ortiz
 • Secretària:          Mireia Gallardo