EQUIP DOCENT

CURS 2020-2021

L’equip de mestres que aquest curs treballarem amb els vostres fills i filles el formem:

EDUCACIÓ INFANTIL     

 • P3 : Maribel Garcia i Carla Romera
 • Educació Infantil:  Meritxell Agüera, Marta Anguita, Cristina Garcia i Enrica Gili
 • Mestres de suport: Montserrat Senabre, Montse Solé i Anna Valls

La coordinadora  d´Educació Infantil és la Foix Ortiz

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

            Cicle Inicial

 • Cicle Inicial: Andrea Gómez, Joan Picas, Regina Piñol, Jordi Romeu i Faust Sánchez
 • Mestres de suport: Annabel Gallego

 La coordinadora de Cicle Inicial és l’Annabel Gallego

           Cicle Mitjà

 • Cicle Mitjà: Naiara Arcos, Màxim Ferrús, Salvador Meló, Tània Pablo i Sandra Planas
 • Mestres de suport: Maria San Miguel i Montse Solé

La coordinadora de Cicle Mitjà és la Sandra Planas

  Cicle  Superior

 • 1r.  nivell: Raquel Belmonte, Lorena Pavón i Maria Plana 
 • 2n.  nivell: Beatriz Blanco, Montse Miracle i Bernat Zambrano
 • Mestres de suport: Ruth Ferrando i David Ranilla

La coordinadora de Cicle Superior és la Montse Miracle

ESPECIALITATS

 • Educació  Especial: Annabel Gallego, Aranzazu Hervas i Maria San Miguel
 • Educació  Musical: David Ranilla                              
 • Anglès: Ruth Ferrando, Meritxell Martí i Montse Solé
 • Educació Física: programada per mestres especialistes d’Educació Física (Màxim Ferrús, Jordi Romeu i Bernat Zambrano) i impartida pels tutors/es. 
 •  Educadora d’Educació Especial: Ester Maturana
 • Tècnica d’Educació Infantil: Roser Grimau
 • Integradora social: Mercè Pascual
 • Auxiliars d’Educació Especial: Isabel Benavides i Lola Masip

EQUIP DIRECTIU

 • Directora:            Iolanda Bertran
 • Cap d´estudis:    Foix Ortiz
 • Secretària:          Mireia Gallardo