EQUIP DOCENT

CURS 2018-2019

L’equip de mestres que aquest curs treballarem amb els vostres fills i filles el formem:

EDUCACIÓ INFANTIL     

 • Pàrvuls  3  anys: Maribel Garcia i Enrica Gili
 • Pàrvuls  4  anys: Cristina García i Meritxell Agüera
 • Pàrvuls  5  anys: Marta Rafecas i Anna Valls 
 • Tècnica d’Educació Infantil : Roser Grimau

La coordinadora  d´ Educació  Infantil  és  la Míriam Sellarès

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

            Cicle Inicial

 • 1r.  nivell: Carme Calvet i Joan Picas
 • 2n.  nivell: Roberto Altaba i Regina Piñol 

 La coordinadora de   Cicle   Inicial  és Annabel Gallego

           Cicle Mitjà

 • 1r nivell:  Magda Salvadó i Tània Pablo 
 • 2n nivell: Pedro Soriano i Anna Sendra 

La coordinadora de Cicle Mitjà és la Foix Ortiz

  Cicle  Superior

 • 1r.  nivell:  Anna Carreras i Maria Plana
 • 2n.  nivell: Lorena Pavón i Montse Miracle

La coordinadora de Cicle Superior és la Montse Miracle

ESPECIALITATS

 • Educació  Especial: Auba Fortuny, Mireia Gallardo, Annabel Gallego i Foix Ortiz
 • Educació  Física: Tomàs Gisbert, Jordi Romeu i Nil Saldanya
 • Educació  Musical:  Maria Dalmau                              
 • Anglès: Iolanda Bertran, Gelsa Latorre, Meritxell Martí i Lorena Pavón
 • Suport  i algunes àrees:    
  • Míriam Sellarès a Educació infantil   
  • Glòria Figueras a Cicle inicial
  • Montserrat Senabre a Cicle mitjà i Cicle superior
  • Tomàs Gisbert a Educació infantil i Cicle superior
  • Nil Saldanya a Cicle superior
 •  Educadora d’Educació Especial: Nur Campesino
 • Tècnica d’Educació Infantil: Roser Grimau
 • Integradora social: Mercè Pascual
 • Auxiliars d’Educació Especial: Isabel Benavides i Lola Masip

EQUIP DIRECTIU

 • Directora:            Iolanda Bertran
 • Cap d´estudis:    Foix Ortiz
 • Secretària:          Mireia Gallardo