HISTÒRIA

 

 Hem vist reconeguts alguns dels esforços que s’han fet al llarg de la nostra història:

– Premi Baldiri Reixac. En la convocatòria del 03/04 l’escola és guardonada amb el premi Baldiri Reixac en reconeixement a la catalanitat educativa i el curs 07/08 també vaM obtenir aquest premi. 

– Escola Verda. A la tardor del 06 se’ns va atorgar el distintiu d’ESCOLA VERDA, després d’uns cursos de treballar per l’educació mediambiental, amb el compromís de seguir avançant en aquesta línia. Des d’aleshores no hem parat de treballar en aquesta línia.

– Biblioteca. El curs 07/08 hem entrat dins la xarxa de Biblioteques Puntedu del Departament d’Educació. La biblioteca es va posar en funcionament el primer curs, el 80-81.

 
– El  curs 2010-2011 s’inicia un projecte d’innovació, un PELE, que ha estat un projecte per impulsar la llengua anglesa.