Menjador escolar

Presentació

Teno (Temps per l’Educació, la Nutrició i l’Oci) és una empresa catalana amb més de 25 anys d’experiència en la gestió de serveis de cuina i lleure dels menjadors escolars. Treballen amb una cinquantena d’escoles, instituts i llars d’infants arreu de Catalunya. L’adaptació continuada a les necessitats del centre, la qualitat i el compromís social i mediambiental els defineixen i els singularitzen com a empresa propera i responsable.

Inscripcions

Totes les famílies que puguin fer ús del servei de menjador, sigui de manera fixa o esporàdica, han d’omplir la fitxa d’inscripció.

Fitxa d’inscripció menjador

Cal registrar-se i fer les fitxes de cadascun/a dels fills/es. Les famílies que són fixes pagaran el servei a través de domiciliació bancària.

Els usuaris fixos que no facin ús un dia concret del servei, han d’avisar per telèfon a la Quima Baena, coordinadora del menjador, al telèfon 610 372 053.

Els usuaris esporàdics hauran de fer el pagament a través d’una aplicació. Caldrà avisar de quan es queden i pagar cada dieta.

Aplicatiu

Els tràmits per reservar i pagar els tiquets del menjador escolar pel servei esporàdic, aquest curs 21-22 comptem amb una app mòbil.

Preus

El preu de l’àpat és de 6,25 € l’usuari o usuària fix (almenys 3 dies a la setmana) i 6,71 € l’esporàdic.

Contacte

Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb Teno al telèfon de l’oficina 93 327 84 00 o al mòbil d’administració 610 340 245. 

A l’escola, la coordinadora del menjador és la Quima Baena i la podeu trobar cada matí de 9 a 10 h, al correu quimabaena@gmail.com i al telèfon 610 372 053.

DOSSIER DEL MENJADOR MAS I PERERA 21-22

Al dossier podeu consultar tota la informació relativa al servei durant el temps de l’àpat i el temps de lleure.

Menús

Aquí podeu consultar els menús mes per mes.

https://drive.google.com/drive/folders/1LJibAmvqqbnw27UlZ0wgvGbLVXMJn6Rr