PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  • Consergeria                                 Montse Càmara
  • Administrativa                              Merche Gaitan
  • Coordinadora de menjador         Quima Baena
  • Administrativa de l’AMPA           Carol Martin
  • EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)                
    • Josep Martí (picopedagog)
    • Azucena Nieto (Treballadora Social)