CONSELL ESCOLAR

El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representada tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.