Formació de Familiars – Escola de Vida

La formació de familiars incideix significativament en l’aprenentatge dels vostres fills i filles. Les Comunitats d’aprenentatge es caracteritzen per obrir les possibilitats formatives no només al professorat i l’alumnat sinó també als seus familiars. D’aquesta manera s’aconsegueix, a més d’afavorir la formació demanada pels familiars, avançar cap a la coordinació amb les famílies, un dels aspectes on es posa més èmfasi des de les Comunitats d’Aprenentatge. Alguns exemples d’aquestes formacions que portem a terme a l’Escola Joaquim Ruyra són d’informàtica i català. També organitzem xerrades informatives sobre salut, internet segura, tradicions catalanes, etc.

El curs 2019-2020 neix l’Escola de Vida Les Planes – Florida per donar resposta a les necessitats formatives de la població de més de 16 anys del nostre barri i tota la localitat. Des de l’escola participem activament en la creació d’aquest espai de formació, amb la Seu a les nostres instal·lacions. És per nosaltres tot un luxe poder comptar amb una major oferta formativa per donar resposta a la Formació de Familiars del nostre centre. Podeu trobar molta més informació fent click aquí

www.escoladevida.cat