Història

L’escola Joaquim Ruyra està ubicada al barri de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat. Va ser construïda a l’any 1974, en un pla d’emergència davant la creixent arribada d’immigrants d’altres indrets de la península i la necessitat d’escolaritzar tota aquesta nova població.

El barri actualment té una població de 28.026 habitants i una superfície de tan sols 0,38 Km2. Fet que implica que la Florida tingui una de les densitats més grans del món, 73.752 hab/Km2 .

El curs 2009-2010 vam iniciar la Transformació en una Comunitat d’Aprenentatge.

Aquesta transformació ha implicat un procés de reflexió profund, entre d’altres aspectes, sobre quina és l’escola que volem per als nostres alumnes. El paper de l’escola al barri és de vital importància, actuant com a referent de la cohesió social, amb un paper actiu al Pla Educatiu d’Entorn 0-20, creant unes altes expectatives d’èxit tant acadèmic com personal dels alumnes i garantint l’accés a la societat de la informació de tot els infants.