Activitats extraescolars

Aquests són exemples d’Activitats Extraescolars que portem a terme a l’Escola Joaquim Ruyra.

Les activitats extraescolars proposades desde l’AMPA per a la nostra comunitat d’aprenentatge volen aportar un ampli ventall d’opcions que donin resposta a les diferents inquietuds i interessos dels infants i joves de l’escola. La realització d’aquesta proposta comprèn la franja de tarda, un cop finalitzat l’horari lectiu.

Totes les activitats extraescolars que s’ofereixen cal entendre-les com a complements per a una formació integral de l’alumnat. Així doncs, l’activitat no és una finalitat en si, sinó un mitjà més a l’abast de tots ells per completar la seva formació.