Extensió del temps d’aprenentatge

Aquesta Actuació Educativa d’Èxit consisteix en ofertar activitats fora de l’horari lectiu de suport a la tasca escolar. Permet accelerar els aprenentatges de tot l’alumnat i possibilita una major igualtat d’oportunitats.

Un exemple és la Biblioteca Tutoritzada, que amplia el temps d’aprenentatge i compta amb la participació de voluntaris i alumnat. L’activitat es porta a terme a la Biblioteca del centre, és gratuïta i es realitza els dimarts en horari no lectiu de 16:30h a 17:30h.

A la Biblioteca Tutoritzada es dóna suport als alumnes en les seves tasques escolars, es resolen dubtes, es porten a terme recerques i s’estudia, tot fent us de l’aprenentatge dialògic, és a dir, l’aprenentatge entre iguals.

El projecte neix amb la finalitat de crear un lloc d’estudi extraescolar per realitzar les tasques o els deures mitjançant la interacció i la cooperació entre l’alumnat que hi participa i l’ajuda del voluntariat .

Aquesta activitat va dirigida als alumnes de Cicle Mitjà (3er i 4t) i comptem amb la col·laboració d’alumnes de 6è que fan voluntariat ajudant als seus companys més petits, oferint una atenció individualitzada i participant activament en aquest projecte d’aprenentatge – servei.

La Biblioteca Tutoritzada està oberta a la participació de tot tipus de voluntaris, ja siguin familiars, amics, estudiants, ex-alumnes, etc…

Tothom que vulgui participar pot fer-ho adreçant-se a la direcció del centre.